Agnès B. Cashmere mini skirt

Agnès B. Cashmere mini skirt
Brand: Agnès B.
Color: red
Size: XS International
38.47 GBP 45.8 GBP
Add to Cart

Category: Clothing. Sub-category: Skirts. Designer: Agnès B.. Condition: Used. Material: Cashmere. Colour: red. Size: XS International